Silný partner na kritických miestach

Ponúkame naše revolučné technológie pre komplexné riešenie kritickej infraštruktúry

Ponúkame riešenia v týchto oblastiach

Diagnostika elektrického vedenia, ropovodov a plynovodov

Elektrické vedenia vysokého a zvlášť vysokého napätia, ropovody a plynovody patria medzi kritickú infraštruktúru. Vieme zabezpečiť bezpečné, presné a rýchle kontroly vykonávané najmodernejšou technikou. Denne vieme skontrolovať až desiatky kilometrov vedení a potrubí.

Diagnostika pre poľnohospodárstvo

Získané informácie prevratným spôsobom zjednodušujú identifikáciu poľnohospodárskych plodín a umožňujú sledovať ich zdravotný stav, vrátane zisťovania stresu a chorôb plodín, mapovania obsahu chlorofylu listov, obsahu dusíka v rastlinách, identifikácie mokradí a podobne.

Pátranie

Kombinácia výkonného vrtuľníka a špičkových systémov umožňuje pátranie po osobách v ťažko prístupnom, alebo úplne nedostupnom vysokohorskom teréne. Vieme skontrolovať desiatky kilometrov štvorcových za hodinu a vypátrať stratené osoby prakticky kdekoľvek.